Daugavpils Universitātē notiks starptautiskā biodaudzveidības konference

Turpinās pieteikšanās 8. starptautiskajai zinātniskajai konferencei par biodaudzveidības pētījumiem (8th International Conference on Biodiversity Research), kura notiks 28. - 30. aprīlī Daugavpils Universitātē. Konferences notiek ik pēc diviem gadiem un iepriekš tā bija zināma ar nosaukumu: International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region".

Daugavpils Universitātes zinātnieki atklāja 28 zinātnei jaunas vaboļu sugas

2014. gads bija rezultatīvs Daugavpils Universitātes koleopterologiem (zinātniekiem, kas pēta vaboles). Ir atklātas un aprakstītas 28 zinātnei jaunas sugas, tai skaitā 3 fosīlās, jeb izmirušās sugas, kuras atrastas Baltijas jūras dzintarā. Atklātas un aprakstītas 2 līdz šim zinātniekiem nezināmas vaboļu ģintis. Lielākā daļa jaunatklāto sugu eksemplāri, jeb tipi glabājas Daugavpils Universitātes vaboļu kolekcijā, kas pašlaik ir lielākā Baltijā. 

Doliops daugavpilsi  

Doliops geometrica

Doliops valainisi

Doliops editae

Sistemātiskās bioloģijas institūts talkoja Ilgu parkā

Sestdien, 21. novembrī DU Sistemātiskās bioloģijas institūts organizēja Ilgu pils parka sakopšanas talku. Par spīti laika apstākļiem, talkā piedalījās institūta darbinieki, studenti, brīvprātīgie no Silenes, kā arī kolēģi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (Jelgava), kas nedēļas nogalē Mežu attīstības fonda projekta ietvaros atradās Studiju un pētniecības centrā "Ilgas". Talkā piedalījās arī DU rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis. Talkas laikā tika sakopts Ilgu pils apkārtnes parks, ierīkota malkas nojume, kā arī uzsākta Ilgu pils parka dendroloģiskā inventarizācija. Pēc talkas Ilgu pils apkārtne kļuva sakoptāka un ainaviski pievilcīgāka.

23. Ilgu rudens seminārs

10. - 11. oktobrī notiks nu jau 23. ikgadējais "Ilgu rudens seminārs", kurš pulcē Ilgu draugus no visas Latvijas.

Līdzi jāņem siltas drēbes, guļammaiss, pase, groziņš un kā vienmēr - labs noskaņojums! Semināra laikā varēs vērot dabu, doties nakts ekskursijā, naktī spīdināt tauriņus, diskutēt un satikt jaukus cilvēkus! Tātad 2014. g. 10.-11.oktobrī - VISI UZ ILGĀM!

Braukšanai uz ‘Ilgām’ jāpiesakās pa e-pastu: info@biology.lv, tā kā ‘Ilgas’ atrodas Baltkrievijas pierobežā būs nepieciešami pases dati pierobežas caurlaižu noformēšanai.

Aicinām virtuālā ceļojumā pa Latvijas-Baltkrievijas pierobežas dabas un kultūras objektiem

Daudzveidīgu dabas un kultūras objektu apskati aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” un nacionālajā parkā “Braslavas ezeri” tagad iespējams veikt ne tikai dodoties ekskursijā, bet arī neizejot no mājām vai biroja. Projekta „Pārrobežu daba”* ietvaros tapusi virtuālā tūre, kas kopumā sniedz ieskatu 50 dabas un kultūrvēstures objektos, tūrisma mītnēs un dabas takās Latvijas-Baltkrievijas pierobežā.

Silenes dabas parkā notikušas apmācības par spāru aizsardzības aspektiem

 

Biedrība „Zaļā upe” sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtu no 13.augusta līdz 15.augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” organizēja apmācību semināru resnvēdera purvuspāres Leucorrhinia caudalis sugas aizsardzībā iesaistītajām ieinteresētajām organizācijām/personām par spāru aizsardzības aspektiem.

    

DU Studiju un pētniecības centrā norisinājās nometne „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”

Laika posmā no 15.-18.07.2014. Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā „Ilgas” norisinājās DU Dabas izpētes un vides izglītības centra organizētā vides nometne „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”. Nometne norisinājās ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Nometnē piedalījās 30 skolēni no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Subates pamatskolas, Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Eglaines pamatskolas.
  

 

 

Daugavils Universitātē pētniece piedalīsies starptautiskā konferencē

 
Laika posmā no 10.06.-12.06.2014. Kiry – Tatra Nacionālajā parkā Polijā norisināsies starptautiskā konference “VIIIth Symposium of Baltic Coleopterologists”, kurā piedalīsies arī DU Sistemātiskās bioloģijas institūta pētniece Dr. Biol. Inese Kivleniece, kas konferencē prezentēs ziņojumu „Diversity of saproxylic insects in clear-cut sites with removed and retained stumps”.

Daugavpils un Šauļu universitātes TEAMWORK projekta eksperti izveido invazīvo sugu saraksts

Sadarbojoties Daugavpils un Šauļu universitātes TEAMWORK projekta ekspertiem tik izveidots invazīvo sugu saraksts, kuru izmantoja par pamatu ekspedīciju laikā invazīvo sugu konstatēšanai Latvijas un Lietuvas teritorijā.
 
TEAMWORK Projekta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo informācijas daudzumu par invāzijas radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas spētu novērst to izplatību ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai klimata izmaiņu apstākļos.
 

Tiek rādīts 1–10 no 83 | « Iepriekšējā | Nākošā »


Lapa aktualizēta: