Pabeigti projekta ietvaros paredzētie lapkoku praulgrauža lauka pētījumi

Jūlija mēnesī noslēgušies projekta ietvaros īstenotie lapkoku praulgrauža lauka pētījumi. Šogad feromonu lamatas tika uzstādītas kopumā 37 potenciāli piemērotos mikrobiotopos (vecos, dobumainos lapukokos) Zemgalē.  Pētījumu laikā lapkoku praulgrauži feromonu lamatās konstatēti Bukaišu alejā, dabas parkā „Ukru gārša”  Mežotnes parkā, Mežotnes pilskalnā, kā arī Vilces dabas parkā. 

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.09.28

Projekta pārstāvji piedalās vides nometnē „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”

Projekta pārstāvji piedalījās Dabas izpētes un vides izglītības centra organizētajā vides nometnē „Zaļās dienas „Ilgu” muižā, kas norisinājās DU Studiju un pētniecības centrā „Ilgas” laika posmā no 15.-18.07.2014. Projekta speciālisti nometnes dalībniekiem piedāvāja piedalīties nodarbībā “Vecā ozola noslēpumi” par retām un aizsargājamām kukaiņu sugām, kas apdzīvo vecus, dobumainus kokus.

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.09.25

Projekta ietvaros veiktie pētījumi par lapkoku praulgrauzi prezentēti starptautiskā konferencē

Projekta ietvaros īstenotos pētījumus par lapkoku praulgrauzi projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis prezentējis starptautiskā konferencē „VIIIth Symposium of Baltic Coleopterologists”, kas norisinājās laika posmā no 10.-12.06.2014. Kiry-Tatra Nacionālajā parkā Polijā. Konferencē U. Valainis prezentēja ziņojumu „Results of using pheromone-baited traps for investigations of Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 in Latvia”. Pētījumi par lapkoku praulgrauzi veikti projekta aktivitātes ietvaros, kas paredz izstrādāt ekoloģiskā tīkla plānu reto saproksilofāgo vaboļu aizsardzībai.   Ar konferences programmu var iepazīties šeit.

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.09.25

Projekta pārstāvis piedalās Lietuvas dabas fonda īstenotā LIFE+ seminārā

Projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis 27.08.2014. piedalījās Lietuvas dabas fonda īstenotajā LIFE+ projekta „Development of a Pilot Ecological Network through Nature Frame areas in South Lithuania” noslēguma seminārā. Pasākuma ietvaros semināra dalībnieki dalījās pieredzē dažādu ekoloģisko tīkla plānu izstrādē un īstenošanā. U. Valainis semināra norises laikā prezentēja ziņojumu „Ecological network plan: fragmentation of habitats and gene flow in populations of saproxylophagous beetle species”.   Pilnu semināra programmu skatīt šeit.

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.09.25

23. Ilgu rudens seminārs

10. - 11. oktobrī notiks nu jau 23. ikgadējais "Ilgu rudens seminārs", kurš pulcē Ilgu draugus no visas Latvijas.

Līdzi jāņem siltas drēbes, guļammaiss, pase, groziņš un kā vienmēr - labs noskaņojums! Semināra laikā varēs vērot dabu, doties nakts ekskursijā, naktī spīdināt tauriņus, diskutēt un satikt jaukus cilvēkus! Tātad 2014. g. 10.-11.oktobrī - VISI UZ ILGĀM!

Braukšanai uz ‘Ilgām’ jāpiesakās pa e-pastu: info@biology.lv, tā kā ‘Ilgas’ atrodas Baltkrievijas pierobežā būs nepieciešami pases dati pierobežas caurlaižu noformēšanai.

Aicinām virtuālā ceļojumā pa Latvijas-Baltkrievijas pierobežas dabas un kultūras objektiem

Daudzveidīgu dabas un kultūras objektu apskati aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” un nacionālajā parkā “Braslavas ezeri” tagad iespējams veikt ne tikai dodoties ekskursijā, bet arī neizejot no mājām vai biroja. Projekta „Pārrobežu daba”* ietvaros tapusi virtuālā tūre, kas kopumā sniedz ieskatu 50 dabas un kultūrvēstures objektos, tūrisma mītnēs un dabas takās Latvijas-Baltkrievijas pierobežā.

Silenes dabas parkā notikušas apmācības par spāru aizsardzības aspektiem

 

Biedrība „Zaļā upe” sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtu no 13.augusta līdz 15.augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” organizēja apmācību semināru resnvēdera purvuspāres Leucorrhinia caudalis sugas aizsardzībā iesaistītajām ieinteresētajām organizācijām/personām par spāru aizsardzības aspektiem.

    

DU Studiju un pētniecības centrā norisinājās nometne „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”

Laika posmā no 15.-18.07.2014. Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā „Ilgas” norisinājās DU Dabas izpētes un vides izglītības centra organizētā vides nometne „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”. Nometne norisinājās ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Nometnē piedalījās 30 skolēni no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Subates pamatskolas, Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Eglaines pamatskolas.
  

 

 

PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM IEZĪMĒ DABĀ APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU VIETAS DABAS LIEGUMĀ „LUBĀNA MITRĀJS”

14.05.2014. projekta darba grupa kopā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistu apsekoja dabas liegumā "Lubānas mitrājs" esošās aizaugušās ES nozīmes aizsargājamā biotopa „Parkvieda pļavas un meža ganības” platības. Apsekošanas tika veikta ar mērķi iezīmēt dabā apsaimniekošanas darbu vietas un pārrunāt galvenos darba uzdevumus.  

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.05.14

Tiek rādīts 1–10 no 87 | « Iepriekšējā | Nākošā »


Lapa aktualizēta: